görev ve personel
denetim
modülü

Yapılan görevlerin esnek soru tipleri ile puanlama
veya evet-hayır cevapları üzerinden değerlendirildiği
bulut tabanlı denetim modülüdür.

Denetim modeli ile birlikte yapılan işin veya hizmetin
kalitesini kontrol edebilir ve iyileştirme yapabilirsiniz.

liste ikonu

platform

Yöneticilerin web üzerinden personellerine yetki atayabildiği,
personel bilgilerini yönetebildiği, denetim kurallarını esnek bir
şekilde tanımlayabildiği modüldür. Denetim kuralları fotoğraf,
video, ses ve benzeri eklerle desteklenebilir.

mobil uygulama görüntüsü

mobil uygulama

Personeller mobil uygulama üzerinden özel oluşturulan denetim
görevlerini görebildikleri gibi kendi üzerlerine alabilecekleri genel
denetim görev listesini de görebilir ve takip edebilirler.

takvim ikonu

Personel, denetim planını takvim üzerinden takip
edebilir.

konusma baloncugu ikonu

Yöneticiler mesaj alanı ile personelleri ile iletişim
kurabilirler.

kontrol listesi ikonu

Personellerin geçmiş tüm görevlerinin tarihsel olarak
kaydının tutulduğu alandır.

acil durum ikonu

Beklenmedik olaylar sonucunda sahada oluşan
problemlerin çözümü için oluşturulan görevler bu
alanda listelenir.kontrol listesi ikonu

rutin görevler

Belirli periyotlar ile tekrarlanması gereken denetimlerdir.

liste ikonu

sürekli görevler

Yönetici, dilerse süre ya da zaman aralığı belirtmeksizin
denetimler oluşturabilir.

görev atama ikonu

anlık görevler

Rutin olmayan, anlık olarak oluşturulan denetim tipidir.

rapor ikonu

esnek raporlama

Özel filtreleme özelliği sayesinde esnek denetim raporları alınabilir.

şimdi başla